Giao dịch ngoại hối và giao dịch hoán đổi của Capstone

Tỷ lệ chênh lệch và chênh lệch tài khoản tiêu chuẩn của Capstone

Để có tỷ lệ chênh lệch và chênh lệch mới nhất, vui lòng đăng nhập Sàn giao dịch Capstone MT4.

Để xem chênh lệch, chọn:

  • View > Market Watch
  • Click chuột phải > chọn Spread

Để xem tỷ lệ chọn:

  • View > Market Watch
  • Nhấp chuột phải > chọn biểu tượng
  • Sau đó chọn cặp tiền bạn muốn kiểm tra và chọn Thuộc tính.