Lưu trữ ngoại hối VPS Capstone

VPS (Máy chủ ảo riêng) cho phép các nhà giao dịch Ngoại hối thực hiện nhiều chiến lược giao dịch tự động, bao gồm các cố vấn chuyên gia (EA) 24 giờ một ngày 7 ngày một tuần mà không phải duy trì bất kỳ phần cứng máy tính, sao lưu internet hoặc cung cấp điện.

Lợi ích và tính năng lưu trữ VPS Capstone :

  • Hỗ trợ phần cứng 24 giờ
  • Lịch sử giao dịch có thể xem trong thời gian thực
  • Độ trễ thấp hơn và thực hiện giao dịch nhanh hơn
  • Hỗ trợ tất cả khu vực
  • Dịch vụ lưu trữ VPS riêng

Capstone Forge tận tâm cung cấp giải pháp cho các yêu cầu của nhà đầu tư cao cấp.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@fxcg.com hoặc điền vào mẫu dưới đây.

Để biết thêm thông tin và thảo luận, gửi mẫu này:


Mở tài khoản giao dịch ngay
Giao dịch là rủi ro và toàn bộ đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro