Ngoại hối Capstone MetaTrader 4

Nền tảng MT4

Thiết bị đầu cuối MetaTrader 4 là nơi làm việc của các nhà giao dịch được trang bị hoàn hảo cho phép giao dịch trên thị trường tài chính (ngoại hối, CFD và tương lai). Nó cung cấp các công cụ và tài nguyên cần thiết để phân tích động lực giá của các công cụ tài chính, thực hiện các giao dịch thương mại, tạo và sử dụng các chương trình giao dịch tự động (Expert Advisors). Nó đại diện cho khái niệm tất cả trong một và là thiết bị đầu cuối giao dịch phổ biến nhất trên thế giới.

Các tính năng chính của Capstone MetaTrader 4:

 • Hàng rào cho phép
 • Cho phép đặt hàng chờ
 • Cho phép Trailing stops
 • Tất cả mọi khu vực
 • Có sẵn Micro lots

Download MetaTrader 4

Đăng ký tài khoản Demo
Giao dịch là rủi ro và toàn bộ đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro

Giao dịch di động MT4

Giao dịch di động cho phép bạn quản lý tài khoản của mình từ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bỏ túi và máy tính bảng. Trong MetaTrader 4, giao dịch trên thiết bị di động cung cấp rất nhiều tùy chọn phân tích và hiển thị đồ họa của báo giá bên cạnh việc quản lý tài khoản giao dịch hoàn chỉnh.

Các tính năng chính của thiết bị di động Capstone MetaTrader 4:

 • Quản lý toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn
 • Giao dịch di động từ bất kỳ địa điểm nào trên thế giới
 • 30 chỉ tiêu kỹ thuật
 • Tất cả các loại đặt hàng
 • Tin tức thị trường tài chính
 • Thông báo thời gian giao dịch thực

Download MetaTrader 4 Android từ Google Play

Download MetaTrader 4 cho iPhone/iPad

Đăng ký bản thử nghiệm MT4!
Giao dịch là rủi ro và toàn bộ đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro

MT4 MultiTerminal

MetaTrader 4 MultiTerminal là một thành phần của Sàn giao dịch MetaTrader 4. MultiTerminal được thiết kế để quản lý đồng thời nhiều tài khoản, phần lớn hữu ích cho những người quản lý tài khoản của nhà đầu tư và cho các nhà giao dịch làm việc với nhiều tài khoản cùng một lúc.

Các tính năng chính của Capstone MetaTrader 4 MultiTerminal:

 • Quản lý nhiều tài khoản giao dịch
 • Nhiều loại đơn đặt hàng
 • Trung tâm báo cáo lịch sử
 • Tin tức & cảnh báo
 • Khả năng thực hiện nhiều đơn hàng

Phương pháp phân bổ Capstone MetaTrader 4 MultiTerminal 5:

 • Khối lượng được xác định trước
 • Các phần bằng nhaus
 • Trên tỷ lệ ký quỹ có thể sử dụng
 • Tổng khối lượng cho mỗi đơn hàng
 • Về tỷ lệ vốn chủ sở hữu

Để truy cập MT4 MultiTerminal, vui lòng điền vào mẫu đơn giản này: