Giao dịch ngoại hối White labels của Capstone

Nếu bạn muốn tham gia vào môi giới ngoại hối, chắc chắn, Capstone là đối tác kinh doanh mà bạn có thể tin cậy 100%.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Thanh khoản từ các ngân hàng cấp 1 hàng đầu
  • Biên độ tích cực
  • Nền tảng MT4 từng đoạt giải thưởng với tên và logo của riêng bạn
  • Giải pháp văn phòng trước và sau
  • Giải pháp thanh toán
  • Hỗ trợ chuyên dụng 24/5

Đội ngũ của chúng tôi có rất nhiều kiến ​​thức không chỉ trong phát triển kinh doanh mà còn trong việc thiết lập môi giới, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ bạn.

Để biết thêm thông tin và thảo luận, gửi mẫu này: