Tổ Chức Tài Chính Giao Dịch Ngoại Hối Capstone

Capstone hợp tác với hơn 20 ngân hàng cấp 1 và địa điểm ECN hàng đầu để cung cấp giá tổng hợp và thực hiện đơn hàng độ trễ cực thấp cho khách hàng của chúng tôi thông qua nền tảng MT4 hoặc API FIX.

Lợi ích và tính năng chính:

 • Giá gộp và ổn định
 • Thực hiện đơn hàng chất lượng cao
 • Thực hiện độ trễ cực thấp
 • Giao dịch ẩn danh
 • Giao dịch minh bạch
 • Thanh khoản từ các ngân hàng cấp 1 và địa điểm ECN hàng đầu
 • Truy cập MT4 hoặc API
 • Tuy cập trung tâm dữ liệu Equinix NY4 và LD5

Capstone cố gắng tối ưu hóa và đạt được chi phí giao dịch thấp hơn và thực hiện đơn hàng tốt hơn để khách hàng của chúng tôi thực hiện tất cả các loại chiến lược dưới đây:

 • Quỹ đầu tư
 • Quản lý đa tài sản
 • Tần suất Thương nhân cao
 • Các công ty thương mại độc quyền
 • Khách hàng có tổ chức/ chuyên nghiệp

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi email đến info-cn@fxcg.com