Đăng ký tài khoản Forex (Ngoại hối)


  • Thời gian dự kiến để hoàn thành đăng ký của bạn là 2 phút.
  • Vui lòng điền vào mẫu sau bằng CHỈ ký tự chữ cái tiếng Anh.
  • Vui lòng điền vào mẫu dưới đây bằng cách sử dụng tên và họ của bạn khi chúng được hiển thị trong tài liệu nhận dạng của bạn.
  • Vui lòng đảm bảo rằng các email từ info-vn@fxcg.com không được đánh dấu là thư rác để bạn có thể nhận được tất cả các email liên lạc một cách liền mạch. Chúng tôi đề nghị thêm info-vn@fxcg.com vào danh sách liên lạc của bạn để tránh email rơi vào thư mục thư rác.

Thông tin cá nhân:


Thông tin tài khoản:


Cập nhật dử liệu


Vui lòng tải lên một tài liệu nhận dạng hiển thị tên đầy đủ của bạn. Trong trường hợp tài liệu giấy phép lái xe / ID quốc gia, cả hai mặt của tài liệu phải được tải lên. Tài liệu phải có hiệu lực hơn 3 tháng.

Tài liệu phải được cấp dưới tên của người nộp đơn và hiển thị địa chỉ cư trú hiện tại của họ như đã được chứng minh trong quá trình đăng ký.