Lịch kinh tế

Nền tảng giao dịch ngoại hối Capstone cung cấp cho bạn lịch các chỉ số kinh tế chính, dự báo dữ liệu, các sự kiện kinh tế tài chính và lãi suất ngân hàng trung ương chính. Dữ liệu tài chính được cập nhật theo thời gian thực và có thể được truy vấn theo thời gian và tiền tệ để giúp bạn theo kịp các xu hướng tài chính quốc tế.