Về Capstone

Capstone được thành lập bởi các chuyên gia trong ngành công nghiệp FX và ngân hàng đầu tư để cung cấp FX, giao dịch phái sinh và các dịch vụ liên quan cho các khách hàng tổ chức và bán lẻ. Capstone đặt mục tiêu tạo ra một môi trường giao dịch thuần túy bằng 100% DMA, giảm chi phí giao dịch và thực hiện đơn hàng tốt hơn.

 

Giá trị cốt lõi của Capstone

  • Chúng tôi hướng đến Khách hàng và cố gắng cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng.
  • Chúng tôi đang theo đuổi sự đổi mới liên tục để cung cấp các công nghệ giao dịch hàng đầu cho khách hàng của chúng tôi.
  • Chúng tôi cam kết mức độ toàn vẹn và đạo đức nghề nghiệp cao nhất trong ngành tài chính.
  • Chúng tôi được dành riêng để tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ và quy định.
  • Chúng ta là những con người của xã hội. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, tận hưởng cuộc sống của chúng tôi và hơn nữa, chúng tôi tập trung vào các vấn đề xã hội và sẵn sàng phục vụ cộng đồng và xã hội của chúng tôi.

Mở tài khoản giao dịch ngay
Giao dịch là rủi ro và toàn bộ đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro

Tầm nhìn của Capstone

Capstone đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm tài chính và dịch vụ liên quan lớn nhất trong ngành FX và cuối cùng là tập đoàn tài chính hàng đầu với nhiều dịch vụ tài chính được cấp phép trên toàn thế giới.